Ποιο έτος πραγματοποιήθηκε η Ολυμπιάδα της Μόσχας;
0 σωστές και 0 λάθος απαντήσεις
Αν υπάρχει εικόνα διαθέσιμη στην εμφανιζόμενη ερώτηση, τότε αυτή εμφανίζεται εδώ.